Poczuj MOC przygody - Światowe marki

Regulamin

  

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI MOTOCYKLI

Seven

, FLORYDA” Ul. POŁCZYŃSKA 90, 01-302 WARSZAWA, NIP 522 266 33 01

& 1

INFORMACJE WSTĘPNE

 

 1. Wypożyczalnia motocykli SEVEN z siedzibą w Warszawie, ul. Estrady 15, jest firmą, która świadczy usługi wypożyczenia pojazdów jednośladowych oraz wyposażenia stroju motocyklowego.
 2. Wypożyczalnia nie posiada ograniczeń dla klienta w zakresie doboru tras oraz w celu i sposobie wykorzystania pojazdów, z zastrzeżeniem zachowania ich pierwotnego stanu technicznego niepogorszonego w stopniu większym, niż wynikający z normalnej, bezwypadkowej eksploatacji.
 3. Najemcy przysługuje prawo do reklamacji, która zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od złożenia jej na piśmie.
 4. Wynajmujący gwarantuje wypożyczenie w pełni sprawnego pojazdu.
 5. Najemca wypożycza pojazd na własną odpowiedzialność, ponosząc ryzyko uszkodzenia ciała, kalectwa, hospitalizacji bądź w najgorszym przypadku śmierci.
 6. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za Najemcę w przypadku, gdy:

 

 1. kierujący ucieknie z miejsca wypadku
 2. spowoduje wypadek śmiertelny z własnej winy
 3. spowoduje kolizję
 4. potrąci człowieka
 5. spowoduje zniszczenie własności mienia osób trzecich

 

 

 

 

& 2

WARUNKI WYNAJMU

 1. Klient odbierając motocykl jest zobowiązany do okazania prawo jazdy KAT. A, w przypadku skutera prawo jazdy KAT.B oraz dokument tożsamości.
 2. Zapewnieniem rezerwacji jest wpłacenie minimum 30 % kwoty najmu w chwili rezerwacji bądź wpłata całej kwoty w momencie rezerwacji.
 3. Rezerwacji można dokonać w sposób telefoniczny oraz osobisty w siedzibie biura bądź poprzez formularz kontaktowy strony.
 4. Dokonanie rezerwacji dla innej osoby bądź w formie karty podarunkowej jest możliwe pod warunkiem posiadania odpowiedniej kategorii prawo jazdy osoby, która będzie użytkować pojazd. W formularzu rezerwacji bądź e-mailu wystarczy podać Imię i Nazwisko.
 5. Najemca ma obowiązek zapoznania się z regulaminem Wypożyczalni.

& 3

UBEZPIECZENIE

 

 1. Każdy pojazd posiada ubezpieczenie, w stawki wliczone jest OC od odpowiedzialności cywilnej.
 2. Najemca ponosi wszelkie koszty (naprawy) w przypadku spowodowania kolizji/ wypadku z własnej winny.
 3. Najemca nie ponosi odpowiedzialności oraz kosztów w przypadku, gdy kolizja/wypadek jest spowodowany przez osoby trzecie.

 

& 4

OPŁATY

 

 1. Wypożyczalnia oferuje możliwość dostarczenia motocykla pod dowolny, wskazany adres przez Klienta. Koszt usługi:

 

 • Warszawa i okolice do 15 km: 100 zł
 • Inne miasta: 1,50 zł /km

 

 1. Wcześniejsze odwołanie opłaconej rezerwacji może skutkować dodatkową opłatą w wysokości 5 % łącznej wpłaconej kwoty, w przypadku, jeśli odwołanie nastąpiło minimum 5 dni przed jazdą.
 2. Wypożyczalnia po uprzedniej konsultacji, wykazaniu przez klienta faktur wystawionych przez warsztaty bądź rachunków imiennych może uwzględnić ewentualne rozliczenia drobnych napraw pojazdu.
 3. Rezerwacje opłacone w całości lub w części powyżej wartości 1500 zł brutto, nie posiadają możliwości odwołania. W tym przypadku rezerwację można przełożyć na inny odpowiedni termin.
 4. Najemca ponosi koszty i odpowiada materialnie za brakujące części oraz ponosi koszty umycia pojazdu (30,00 zł, jeśli oddawany jednoślad jest brudny)
 5. W sytuacji, gdy pojazd zostanie zwrócony bez dokumentów (dowód rejestracyjny, polisa OC) wypożyczalnia obciąży Najemcę kosztami w wysokości 600 zł
 6. W przypadku zagubienia kluczyka do pojazdu Najemca zostanie obciążony kosztami w wysokości 300 zł
 7. Zwrotów kosztowych za niewykorzystany okres najmu jest niemożliwy.

 

 

 

 

& 5

ODBIÓR/ZWROTY

 

 1. Motocykl można odebrać/ zwrócić w godzinach otwarcia wypożyczalni. Firma umożliwia dostosowanie się do klienta w innych godzinach poprzez uzgodnienie telefoniczne.
 2. Pojazd powinien zostać zwrócony z takim stanem paliwa z jakim został wynajęty. Jednoślad wydawany jest zawsze z pełnym bakiem.
 3. Najemca zobowiązany jest podczas okresu najmu do przestrzegania podstawowych zasad eksploatacji pojazdu tj. kontroli stanu poziomu oleju w silniku, stanu powietrza w ogumieniu itd. W momencie zauważenia braków, które mogą spowodować uszkodzenie przedmiotu najmu, najemca zobowiązany jest uzupełnić braki.
 4. Doba (24 H) obowiązuje od godziny wypożyczenia pojazdu do godziny zwrotu.
 5. W przypadku usługi wypożyczenia na weekend obowiązuje czas od piątku godz. 12 do niedzieli do godz. 18.
 6. Wypożyczalnia dopuszcza opóźnienie zwrotu pojazdu do 30 minut, powyżej podanego czasu, doliczana jest kolejna doba.
 7. W przypadku niezdania pojazdu w terminie, braku kontaktu z najemcą, wynajmujący po upływie 8 godzin ma obowiązek poinformowania odpowiedniego organy/służb o przywłaszczeniu mienia z Art. 284 k.k., co skutkuje odpowiedzialnością karną z wyłączeniem sytuacji (wypadku).

 

& 6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Wypożyczalnia ma prawo odmówić usługi najmu, niezależnie od tego czy wynajem został już opłacony przez Najemcę z tytułu bezpieczeństwa, jeśli warunki pogodowe są nieodpowiednie: temperatura poniżej 5 stopni Celsjusza oraz intensywny padający śnieg/deszcz. Najemca zaś nie deklaruje stosownego doświadczenia.
 2. Wypożyczalnia może odmówić najmu osobie, która jest pod wpływem środkówa. odkurzających wpływających na szybkość reakcji kierującego (alkohol, narkotyki, leki uspokajających).
 3. W przypadku, gdy klient żąda wyjawienia informacji poufnych przedsiębiorstwa chronionych przez bazę danych poufnych.
 4. Pracownik wypożyczali ma pełne prawo odmówienia najmu osobie, która wykazuje: 

 

a) agresywne zachowanie w mowie i piśmie.

b) nie uwzględnia norm etycznych i prawnych

c) nie przestrzega porządku publicznego

d) jego zachowanie odbiega od przyjętej kultury osobistej

e) w sposób niedopuszczalny warunkuje wynajem udzieleniem rabatu innego niż opublikowany na stronie internetowej przedsiębiorstwa.

 

 1. Nie akceptuje odpowiedniości za uszkodzenie motocykla z winny Najemcy, do         wysokości szkody wyrządzonej w pojeździe lub do wysokości wykupionej wcześniej ochrony.
 2. Najemcy przysługuje prawo odstąpienia od rezerwacji w ciągu 14 dni.
 3. Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na automatyczne przetwarzanie jego danych osobowych przekazanych do Wypożyczalni SEVEN.
 1. Najemca oświadcza, że został poinformowany o braku ustawowego obowiązku podania danych osobowych oraz o prawie wglądu do swoich danych osobowych.

 

 

& 7

KAUCJA

 

 

 1. Kaucja potrącana jest w przypadku uszkodzenia motocykla na podstawie przedstawionych faktur naprawy.
 2. Kaucja, zabezpiecza roszczenia w przypadku niewywiązania się z umowy.
 3. Kaucja może być wykorzystana na pokrycie strat wynikłych z realizacji użytkowania przez Najemcę pojazdu.
 4. Wynajmujący ma obowiązek zwrócić pełną kaucję Najemcy w momencie, gdy nie zostały naruszone prawa regulaminu ani jakiekolwiek straty związane z usługą wypożyczenia motocykla. 

 

 

 

http://www.seven.waw.pl